Världens närmaste profil


Det är vår absoluta ambition att STiL ska upplevas som den närmaste av alla pro­filer, i alla avseenden, av alla inblandade! Du ska lätt kunna:

 • känna igen dig
 • förstå modellen
 • förstå språket
 • förstå tolkningen
 • administrera
 • hitta
 • köpa
 • ge återkoppling på
 • ta emot återkoppling på
 • använda
 • tillämpa
 • bygga utveckling på
 • söka support till
 • klaga på
 • berömma
 • dela med världen!

STiL ska kort sagt vara den mest lätt tillgängliga, även lättillgängliga, profilen på marknaden!

Hjälp oss att hela tiden förbättra närheten till STiL! Gå vidare till Vad är STiL >>>