Grupputveckling


Först och främst skiljer vi på att utveckla individer i grupp och att utveckla en grupp individer. Här pratar vi om det senare; en arbetsgrupp, en projektgrupp, alla grupper som har ett gemensamt mål och ska leverera en ”produkt” till en uppdragsgivare. En tillfälligt sammansatt studiegrupp har visserligen ett gemensamt mål men saknar uppdraget att leverera en ”produkt”.

Individuella profiler
Gruppen består alltså av individer, som alla har sina personligheter i form av styrkor och till­korta­kom­manden. De har varsin individuella STiL-profil, som är en förutsättning för att genomföra ”Kom­passen” enligt STiL-metoden.

Steg 1
Summan av gruppmedlemmarnas individuella STiL-profiler är en beskrivning av verkligheten så som gruppen ser ut här och nu. Detta är steg 1 i processen; vi samman­ställer indi­vid­pro­fi­lerna efter ett visst mönster och erhåller en bild av gruppens ”verkliga profil”.

Steg 2
I steg 2 skapar vi bilden av hur gruppen borde se ut för att effektivast nå det gemensamma målet under givna förut­sättningar. Ingen har bättre kun­skap om detta än gruppen själv. Den här bilden kallar vi gruppens ”önskvärda profil”.

Steg 3
I steg 3 lägger vi bokstavligen båda bilderna på varandra och ser vilka ”produktiva beteenden” gruppen saknar respektive har ”för mycket av”. Men vi ser också var behovet överensstämmer med tillgången.

Gapanalys
Jämförelsen i steg 3 utgör beslutsunderlag för en omfördelning av roller i gruppen, att kanske komplettera gruppen och att tydliggöra rollerna i STiL-termer; måluppfyllelsen är beroende av just den styrkan hos just den eller de grupp­med­lem­marna. Vi upprättar en plan för den tillfälliga beteendeanpassningen och den komplettering – rekrytering – som gruppen eventuellt behöver.

Målstyrning
Det är alltså gruppens mål som avgör grupp­sam­man­sätt­ningen och/eller den beteendeanpassning som krävs för att effektivast nå målet.