STiL vidgar perspektivet till livsperspektivet utanpå traditionell kartläggning ...

Läs mer >>>

STiL är ett samtalsverktyg om utveckling – en språngbräda in i framtiden ...

Läs mer >>>

Vi kallar det återkoppling – du blir utvecklingscoach! Alla som fyllt i en STiLprofil ...

Läs mer >>>


Förenklad STiL-modell

STiL-modellen med beteendeexempel och koppling till färgerna.

STiL-modellen

STiL har fått namn efter initialerna i den svenska tillämpningen av Marstons DiSC-modell, indelad i fyra grundbeteenden: S står för Säker, T för Talför, i för inkännande och L för Logisk. Varje grundbeteende är en kombination av förhållningssätten på den vågräta och den lodräta skalan. I verkligheten är alla profiler blandningar som färgcirkeln visar. Beteende har färg av pedagogiska skäl. 

Modeller är förenklingar men STiL-modellen stärker vår återkoppling om självkännedom och personlig utveckling, kommunikation, motivation och relationer. Den koncentrerar diskussionen till det mest väsentliga, i det här fallet, självinsikt och utveckling. Den illustrerar även organisations- och teamutveckling, personliga styrkor och svagheter, alternativa karriärvägar. STiL-modellen fungerar också som en atlas; var på världskartan hör ditt beteende hemma?

Det mänskliga beteendet är naturligtvis långt mer komplicerat än så här men som inkörsport till ökad självkännedom och personlig utveckling fyller STiL ett utmärkt syfte!Nöjda kunder:

CASTRA     gryaab      Göteborgs stad      Göteborgs Räddningsmission      Thörnströms Kök      Cryptzone    Skandinaviska GlasSystem     Lexicon     Volvo     Faktum


Tips! Som vi bjuder på! >>>