Coaching


Hjälp till självhjälp
Enligt gurun John Whitmore går coaching ut på ”hjälp till självhjälp”. Resultatet av STiLprofilen blir ett kraftfullt coachingverktyg oavsett om du går vidare på egen hand eller tar hjälp av en erfaren återkopplare. Du väljer själv inriktning; kar­riär­coaching, självkännedom – möt dig själv, yrkesval, utbildning, beslutsångest, kreativitet, hälsa …

Idag kallas allt ”coaching” men vi har ”alltid” sysslat med rådgivning, som då har skett under rubriker som återkoppling; fördjupade samtal eller just ”hjälp till självhjälp”.

Utveckling vs. kartläggning
Vår dokumentation
, som alla får i samband med åter­kopp­lingen, är inriktad mot utveckling; profilen är i sig en kartläggning men målet med åter­kopp­lingen är utveck­ling. Tolkningen av svaren på våra frågor är ett avstamp, en studs­matta mot nya höjder; hur ser potentialen ut för just den här beteendeprofilen?

 
 

Alternativ
I vilka andra sammanhang passar din profil, i vilken riktning kan du utvecklas, vilka jobb är möjliga, vilken utbildning bör du fundera på, vilka styr­kor förbiser du, vilka partners passar dig, hur kan du snabbare ta dig till målet, vad är meningsfullt för dig, hur definierar du framgång, vad är lycka? Varför vill du utvecklas?

Hinder
Men vi blundar naturligtvis inte för hinder; alla pro­filer har sina hinder och utmaningar. Vilka är just dina och vad kan du göra för att ändå nå målet? Vi bjuder på tips och lösningar.

Ungdomar
Många är besluten som vi vanligtvis måste fatta tidigt i livet. Därför vänder vi oss särskilt till ung­domar som ska välja utbildning och yrkes­in­rikt­ning. Inte för att ”fålla” in unga individer utan för att bredda valmöjligheterna och tydliggöra kon­sek­ven­serna av besluten.

Support
Alla som har ”gjort” en STiLprofil är välkomna att söka support! Vi besvarar alla frågor om och kring STiLprofilen. När support blir rådgivning eller coaching kommer vi överens om från fall till fall.