FAQ


1. Säger profilen något som jag helst vill hemlighålla?

Svar: Nej, profilen säger inget annat än det du visar för din omgivning dvs. inget annat än det som vi alla kan se. Däremot visar det sig ofta att människor inte ”vill” se vissa sidor av sin egen beteendeSTiL.

2. Varför ska man överhuvud taget ”göra en profil”?

Svar: Därför att alla har nytta av att leva sitt liv i ”linje med” sina styrkor istället för i ”strid mot”.

3. Är det verkligen bra att sätta etiketter på folk som ni gör med STiL?

Svar: Dels baseras STiL på en internationellt vedertagen modell för att beskriva både likheter och skillnader mellan människor och dels presenterar vi ingen ”etikett” utan att individen i fråga själv har ”godkänt” resultatet.

Det råder ingen tvekan om att människor i olika grad är utrustade med såväl fysiskt mätbara egenskaper som bedömningsegenskaper. I vilken omfattning de senare går att förändra är inte lika entydigt men många vittnar om att de känner igen egenskaper som till exempel envis eller tävlingsinriktad från barndomen. Och fortfarande i pensionsåldern …

4. Psykologer hävdar att människan i det här avseendet är ett oskrivet blad och kan utvecklas till ”vad som helst”!

Svar: Det finns också psykologer som hävdar att radikalt byta beteendeSTiL kräver antingen en traumatisk upplevelse av stora mått eller långvarig och målinriktad terapi. Framgången med KBT de senaste decennierna kan väl sägas vara ett bevis för detta.

Det finns förmodligen få exempel på människor som i skolan har upplevt de obligatoriska föredragen värre än döden och som senare i livet har utvecklats till fullfjädrade estradörer som älskar sin storpublik.