Nyhetsbrev augusti 2012

Intervju med Susanne Dahlgren – användare av STiLkorten 

När och hur kom du i kontakt med STiLkorten?

Första gången jag kom i kontakt med korten var vid ett seminarium för användare med Kjell Ericson. Då var jag redan bekant med STiLmodellen och såg genast värdet av korten. De grundar sig på en seriös modell som gjorts om till ett mer lättillgängligt format. 

Kan du ge ett exempel på något sammanhang du har använt dig av STiLkorten?

Ja, ett bra exempel är i samband med min introduktion som nytillträdd enhetschef inom serviceområde Måltider i Kungsbacka kommun. Jag tog korten till hjälp vid mitt första ledningsgruppsmöte. Inledningsvis fick varje arbetsledare möjlighet att presentera sig själv med hjälp av korten. Därefter gjorde jag detsamma.  Det gav en nyanserad bild av var och en och jag upplevde att presentationerna blev mer intressanta än de traditionella, när var och en skall beskriva sig. Det kändes som om de flesta kom fram till det utmärkande relativt snabbt. Man kan med fördel upprepa övningen flera gånger. Nya saker kommer fram varje gång. Att välja redan formulerade ord kan tyckas vara begränsande, men jag upplever det precis tvärt om eftersom många tycker att det är svårt att finna egna beskrivande ord av sina beteenden. Har man då ett flertal att välja mellan, finner de flesta några som passar bra.

 

 

Kan du ge något ytterligare exempel?  

Ja,då vi jobbar med teambuilding. En av mina grupper var relativt spretig, medarbetarna uppvisade olika personlig egenskaper och därmed olika bilder av målsättningen inom verksamheten. STiLkorten hjälpte till att beskriva vars och ens beteende, men även hur människor i en grupp kan komplettera varandra. Med hjälp av detta och med tydligt beskrivna mål, märker jag att vi har fått en större förståelse för varandra samt en gemensam samsyn för fortsatt verksamhetsutveckling.

Om Susanne Dahlgren.

Susanne Dahlgren arbetar sedan 2011 som enhetschef i Kungsbacka Kommun. Hon har tidigare arbetat som ledare inom både offentlig och privat måltidsverksamhet, samt som universitetsadjunkt vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap vid Göteborgs Universitet.