Karriär

Självklart hör karriär hemma på STiL-sajten. Hur påverkar STiL möjligheterna att göra karriär? Hur kan du utnyttja STiL för att 

göra karriär? Hur kan du utnyttja STiL för att göra karriär? Färgerna berättar mycket mera än man tror om framtiden, om de möjligheter som ligger där och väntar på att bli upptäckta, att bli utnyttjade.