Kartläggning

Traditionell kartläggning, vår ambition att sträcka STiL långt bortom kartläggning och poängtera utveckling! Det kräver kreativa påhitt, 

mycket material, en vidgad box och att t o m gå utanför den vidgade boxen.