Konflikt

Anledningar

Det finns många anledningar till konflikter. Maktanspråk, skilda värderingar, ideologier, social bakgrund, attityder, kunskaper, rädsla, brist på pengar, rättvisa osv.

Fyra typer
Det finns fyra typer av konflikter: 1. inre stridande krafter; beslutsångest, 2. mellan två individer; vanliga dispyter om olika uppfattningar, 3. mellan en anställd och arbetsuppgiften; befattningen glider över i något annat än vad den var från början, samt 4. mellan individen och organisationen; handlar oftast om moral eller ideologi.

 

STiLorsak
Ofta är orsaken att man inte ”tål” varandra; han bara pratar men uträttar aldrig något, hon vänder alltid kappan efter vinden m m.

Ny belysning
Med hjälp av STiLmodellen kan vi både belysa orsaker till och lösa konflikter. Den mest uppenbara förklaringen är ”diagonalerna” i modellen. Röda människor med hög S-faktor är ofta mycket raka i sin kommunikation; ”jag säger ju bara sanningen” medan andra, särskilt gröna människor med hög i-faktor, uppfattar den brutala sanningen som ett knytnävsslag i mellangärdet. Eller blå människor med hög L-faktor som retar gallfebern på alla gula pratmakare med hög T-faktor.

Se vidare modellbeskrivningen på >>>