Ledarskap


Ledarskap

Ledarskap-Säker

SKAPAR RESULTAT UTAN HÄNSYN TILL MOTSTÅND
Direkt, kraftfull, otålig. Önskar ha kontroll över situationen. Expert på klar, direkt kommunikation. Kanske mindre bra på diplomati. Ledarskap präglat av klara krav. Medarbetarskap präglat av självständighet.
 

Ledarskap-Logisk

SKAPAR RESULTAT GENOM ATT BEMÄSTRA DETALJERNA
Reserverad, kritisk tänkare. Strävar efter att leva upp till egen hög standard. Expert på att skapa ordnade förhållanden. Kanske mindre bra på entusiasm. Kvalitet som ledarinstrument. Medarbetarskap med stränga krav på sig själv.

”Ledarskap-Talför"

SKAPAR RESULTAT GENOM ALLIANSER OCH ENTUSIASM
Utåtriktad, charmerande, verbalt stark. Önskar samarbete med omgivningen. Expert på att skapa entusiasm. Kanske mindre bra på detaljer. Ledarskap präglat av charm och humor. Medarbetarskap präglat av allianser.
 

Ledarskap-inkännande

SKAPAR RESULTAT GENOM STABILITET OCH SAMARBETE
Arbetsam, trygghetssökande lagspelare. Önskar arbetsro och stabilitet. Expert på att koncentrera sig på uppgiften. Mindre bra på att finna nya vägar. Leder genom att vara en god förebild. Medarbetarskap präglat av stabil insats.