Lönsamt


Tankar kring lönsamhet, i vilka led det är lönsamt att använda verktyget STiL, priser och vinster.