Möten


Din STiL är avgörande för alla sorters möten. När du möter en annan person har naturligtvis ditt sätt att agera stor be­tydelse. Bara att du kommer in i ett rum där en annan människa befinner sig för­änd­rar ju scenen totalt. I gruppen kan du vara tongivande eller försvinna i ”mäng­den”. På en scen, inför en publik, är det din personlighet som gör intryck på åhörarna. Och till sist har vi mötet med dig själv. Har ni trevligt tillsammans eller träffar du hellre andra?

En amerikansk uppfinnare fick möjlighet att presentera sin elektriska mackapär för presidenten; detta hände när fotogen­lam­pan fortfarande var vanlig, och presidenten frågade lite avmätt: – Och vad vill Ni att jag ska göra med den macka­pären? Uppfin­na­ren hann tänka (”jag får inte göra presi­den­ten till åtlöje”) och svarade därför: – En dag, Mr President, kommer ni att kunna beskatta den! Det räcker inte med en uppfinning för att nå framgång! Det krävs ett möte också!