Motivation


[ezcol_1third]

Oftast förknippar vi motivation med lust som bubblar upp inifrån. Det ska vara roligt att arbeta; jag har ju själv valt mitt yrkesområde och jag förväntar mig en bra lön i utbyte. För många är omsorg om andra den bästa motivationen; de egna barnen. Eller ett ädelt syfte som ger energi åt hjälpverksamhet och ideellt arbete utan yttre belöning. Alla har vi gått i skolan av plikt eftersom vi har allmän skolplikt. Men långt ifrån alla såg nyttan med skolgången och kände sig motiverade. Samtidigt har många upplevt en lustfylld skoltid. Samhället har också bestämt att vi ska betala skatt som används till sjukvård, skolor och vägar. ”Härtill är jag nödd och tvungen” men jag har också egen nytta av de gemensamma resurserna.

Var hittar du lusten? Om du i hög grad ägnar dig åt uppgifter i linje med dina starka sidor känns det långt mera lustfyllt än motsatsen. Om du får dina behov tillgodosedda, om din kompetens uppskattas och respekteras, om du blir ”medbjuden” tack vare din personlighet, om uppgifterna är meningsfulla enligt din uppfattning … då känns det lustfyllt. Då är chansen att motivationen står på topp som högst!

Säker/röd
Om uppgiften ger mig en viss makt, har ett klart definierat mål, lämnar stort utrymme för egen handlingsfrihet, tidshorisonten är klart överblickbar och vinsten är uppenbar då är jag absolut motiverad.

Talför
Om jag får välja samarbetspartner, arbetsuppgiften innehåller ett visst mått av social ”interaktion”, målet, åtminstone tiden, är lite flexibelt och vinsten innehåller en dimension av offentlig hyllning då känner jag lust och är jag absolut motiverad.

inkännande
Om rutinen är fastställd, kraven och förväntningarna är tydliga, uppgiften innehåller ett minimum av överraskningar, arbetslaget är bekant, mitt ansvar är en del i ett gruppresultat och lojaliteten belönas då är jag motiverad.

Logisk
Om uppgiften kräver detaljkunskap och expertis, deadline är mindre viktig, min kompetens respekteras, jag får ägna mig åt uppgiften utan störande inslag, arbetsresultatet belönas efter förtjänst och jag får hålla mig i bakgrunden då är jag synnerligen motiverad.

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]motivation

 

 

 

 

 

 

 

 

STiLmodellen

 

[/ezcol_2third_end]