Om oss


STiL har vi samlat erfarenheter av disc-modellen sedan 1980. I lösare och striktare nätverk har STiL vuxit fram ur tusentals återkopplingar, grupp­ut­veck­lingar och coachinginsatser. Vi har väglett, inspirerat, tipsat och orienterat ung och gammal, vänner och bekanta, chefer och medarbetare i själv­kän­ne­domens irrgångar. Styrkor och svag­he­ter, självförverkligande, studie- och yrkesval, rollen som ledare och förebild, kon­flikt­han­tering, effek­tivare kommunikation och, kanske viktigast av allt, den personliga utveckling som lett till lyckade möten med andra både privat och på jobbet. Och mycket mera.

Kjell Ericson
Det var i Minneapolis, USA, jag kom i kontakt med disc-modellen första gången 1980. Då hette den The SELF Profile. Jag översatte profilmaterialet och använde SELF i olika kurssammanhang ett drygt decennium framåt. Större delen av 80-talet ägnade jag annars åt Strategiskt tänkande, Rationella besluts­processer och Personlig utveckling; utbil­dade mig i USA. Startade KonsultCompagniet AB 1982. Översatte respektive material, genomförde kurser med deltagare från IBM, Digital, ett flertal Volvo-bolag, Pripps, Nordstjernan med flera. Drev också strategiska utvecklingsprojekt i lednings­grupperna för till exempel Stena-Line, Volvo Bussar, Ericsson Radar, Eka Chemicals.

Senaste uppdraget på Skandinaviska Glassystem AB; se rekommendation.

 

Under åren 1992-1996 satsade jag uteslutande på DiSC, certifierade mig som användare av profilen men också som ledare för DiSC Management Strategies, DiSC Sales Strategies och DiSC Service Management. Jag översatte allt materialet och representerade DiSC i Sverige. Mellan 1996 och 2008 hette profilen HPTN och sedan valde jag att utveckla en egen tillämpning av Marstons disc-modell. Den fick namnet STiL, är en svensk till­lämpning och med den har vi ambitionen att skapa världens närmaste disc-profil dvs mycket lätt tillgänglig i alla avseenden. Färre varianter, mindre ”show off” och lägre kostnader med stark betoning på utveckling utöver beteendeprofilers traditionella roll som kartläggningsinstrument.

Annat
Under 2000-talet har jag haft flera styrelseuppdrag i ideella organisationer, debatterat flitigt på nätet i frågor som rör humanism och mänskliga rättigheter samt informerat i skolor och ansvarat för utbildning i humanismens grunder. Var också under några år chefredaktör för medlemstidningen (5.000 ex).

Hjälp
Doris och Julie Lau hjälper oss med utformningen av hemsidan och språkanpassningarna till engel­ska och kinesiska. Samtidigt blir de certifierade STiL-användare. Mona Farasati har hjälpt oss med persiskan. Det betyder att vi nu kan erbjuda STiL på svenska, engelska, persiska (farsi) och kinesiska (mandarin). Runt kröken skymtar finska och tyska.