Personliga möten


Första mötet präglas vanligtvis av omedveten registrering; hur känns handslaget, blicken och de första orden? Vad har hon/han på sig, frisyren, glasögon, piercing, tatuering? Håller sig intrycket inom de ramar jag tycker är normala eller utanför?

I vilket fack passar den här typen? Bohéme-facket, de rödhårigas, de välartades, i pratkvarnarnas eller i de försyntas gäng? Godtyckliga och hemmagjorda etiketter.

Vad karaktäriserar istället den här människans agerande som du har framför dig? Värme och närhet, kyla och distans eller aktiv och förekommande alternativt passiv och försiktig.

Med STiLprofilen får du ett objektivt underlag för att göra kvalificerade bedömningar av och anpassa ditt eget beteende till nya människor och situationer. Kunskap som minskar friktionen i dina relationer och smörjer din kommunikation.