Perspektiv


[ezcol_1half]Traditionellt förknippas personprofiler med kartläggning; övningen resulterar i en profil, en bild, en karta – kärt barn har många namn – oftast en mycket positiv förstärkning av de starka sidorna. Men där stannar i regel processen. Vår ambition sträcker[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]sig långt bortom kartläggningen som egentligen är ett avstamp och kan ses som första steget i en omvälvande process! Vi poängterar utveckling! Det kräver kreativa påhitt, mycket material, en vidgad box och att t o m gå utanför den vidgade boxen.[/ezcol_1half_end]