Så reagerar vi


Vi reagerar olika, det vet alla! Men hur? Och går det att förutse?

  • En del reagerar som om ingenting har hänt; de låter sig inte överraskas, behåller kylan och ”räknar” snabbt igenom vad de eventuellt kan ”vinna på” det inträffade.
  • Andra låter sig överraskas, visar med hela sin person hur glada eller besvikna de blir; pratar mer än gärna av sig på och försöker rycka med omgivningen.
  • Ytterligare en grupp reagerar känslomässigt men behärskat; ställer sig till förfogande om omgivningen vill prata och skapar gärna en gruppgemenskap.
  • Den sista gruppen ser kyligt rationellt på en uppkommen situation; de frågar sig oftast varför situationen uppstod och letar efter den logiska förklaringen.

Få reagerar renodlat på ett sätt, de flesta blandar. Med STiL-profilen sätter vi ord på ditt sätt. Gå vidare till Samtalsverktyg >>>