På bordet ligger …


[ezcol_1half][ezcol_1third]

a
Kartläggning hör till ruti­nerna; vi kart­lägger ofta kli­matet i en orga­nisa­tion. Vi kart­lägger de sökande till en befatt­ning osv.

Läs-mer

[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

b
STiL är mycket mera än bara kartläggning. Det är framför allt ett helt system av spän­nande utvecklingsmöjligheter! För både individ och organisation.

Läs-mer

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

c
STiL lämpar sig syn­ner­ligen väl som stöd i rek­ry­te­rings­pro­cessen. Den går fort att admi­nist­rera och stärker aktivt anstäl­lnings­interv­jun. Den sökande kan ”göra profilen” på plats eftersom resultatet är tillgängligt omedelbart.

Läs-mer

[/ezcol_1third_end]

 

 

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

d

STiL är den svenska ver­sionen av Marstons disc-mo­dell. Den har växt fram under svenska för­hål­landen genom prak­tisk erfa­renhet sedan 1980. Per och Kjell har på var sitt håll arbetat mycket handgripligt med både disc och andra modeller. Per är diplomerad användare av ett flertal personprofiler och andra HR-verktyg. Kjell har lagt upp och genomfört användarutbildning och diplomerat många användare under årens lopp.

Läs-mer

[/ezcol_1half_end]

 

a

a
[ezcol_1half] a

kandidatbanka
I takt med gjorda profiler växer kandidatbanken.[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] a

användarutbildninga
Alla intresserade är välkomna att gå vår användarutbildning och skaffa sig ”körkortet” som krävs för att få ge återkoppling på STiL. Med körkortet har du ett kraftfullt samtalsverktyg som du kan bygga din egen coachingverksamhet på.[/ezcol_1half_end]