Samtalsverktyg


Resultatet av STiLanalysen bildar underlag för det samtal, som vi kallar återkoppling. Det är en ”bild” av ditt observerbara beteende. Samtalet kan lika gärna kallas coaching. Det kan inriktas mot olika mål beroende på avsikten med samtalet.

Återkopplingen är det viktigaste steget i hela STiLanalysen.

STiLanalysen är ett effektivt samtalsverktyg för att beskriva och diskutera självkännedom, kommunikation, ledarskap, konflikthantering, motivation, grupputveckling, säljprocesser, relationsproblem, coaching m m.

Utskriftsversion >>> (pdf 392K)