Tolkning


 

Varje profilresultat behöver tolkas. Vad betyder kurvan – kurvorna? Höga och låga faktorer? Avvikelser från ”standardtolkningarna” Vad blir resultatet översatt i färg? Här följer 10 lektioner som ger dig behörighet att tolka STiLprofilen på grundnivå. Tillsammans med en person som just fått sina kurvor och numret på sitt profilresultat ska du kunna föra ett vettigt samtal och förvissa dig om att personen ifråga

  1. har förstått resultatet
  2. köper resultatet
  3. har fått svar på ställda frågor
  4. beskriver hur hen ska använda den nya insikten
  5. vill rekommendera/dela  profilen på sociala medier

LEKTIONSPLAN
”LÄRAN OM ATT BETE SIG SOCIALT FÖR ATT JAG TJÄNAR PÅ DET!”

Varje lektion skyddas av ett lösenord. Lösenordet till lektion 1 fick du i samband med betalningsbekräftelsen. När du har arbetat igenom lektion 1 och besvarat uppföljningsfrågorna översänder vi lösenordet till lektion 2 osv. Varje lektion är beräknad att ta högst 1 tim effektiv arbetstid. Lycka till!

Lektion 0: Tjäna pengar och annat på STiL

Lektion 1: Vad är ett beteende?

Lektion 2: Löken; värderingar, attityder och beteende

Lektion 3: Attityder till omvärlden och till mig själv

Lektion 84: Modellen; allt hänger ihop

Lektion 85: Tolkningstexterna; vad de betyder

Lektion 86: Färgerna och styrkorna

Lektion 87: En meningsfull återkoppling

Lektion 88: Tänja och dämpa för karriärens skull

Lektion 89: Inner- och ytterstyrd, Målstyrd

Lektion 10: Mest/minst medvetna, Hinder mot tolkningar

Lektion 11: Alternativa sätt att komma fram till rätt profil

Lektion 12: Mål – Mening – Passion – Framgång – Lycka!

Lektion 13: Tillämpningsområden, Gilla/Dela

Lektion 14: Marknadsföra/sälja STiL

Lektion 15:  …