Våra verktyg


STiL är vår beteendeprofil, som ger dig en snabb och pålitlig bild av personliga styrkor. Människor är unika varelser men på beteendenivå hittar vi systematiska likheter och skillnader. Vi kan därför bygga en modell och med hjälp av STiLprofilen hitta just dina styrkor.

Modellen är i sig ett verktyg som illustrerar dels sambanden mellan de olika beteendedragen (färgerna) och dels företeelser som tempo, kommunikation, relation, presentation osv.

Stilkorten f. d. INSIKTskorten säljer vi i buntar (kortlekar) om 100 kort som lämpar sig för gruppövningar där 5-7 personer deltar. >>>

Kom-ihåg-korten eller plånbokskorten som hjälper oss att komma ihåg hur man ”läser” andra och med vilka argument vi övertygar till exempel en kund. Vi är alla i någon mening säljare och omgivningen kunder när vi försöker övertyga andra om våra egna idéers förträfflighet.

Användarutbildning arrangerar vi för grupper om minst 6 deltagare. Efter genomgången kurs