LÄSA ANDRA

Med  de kunskaper som STiL-modellen förmedlar är steget inte stort till att lära sig ”läsa andra”. Det observerbara beteendet kan alltid iakttas av omgivningen.  I stunden är naturligtvis varje beteende – det minst medvetna – sant men behöver inte gälla hela den personens liv. Det går ju att spela roller; det mest medvetna beteendet.

I huvudsak ”avslöjar” vi oss över tid; vi väljer de yttre attributen som kläder, smycken, smink, frisyr och glasögon. De ”inre attributen” kommer till uttryck i vårt beteende och kan inom vissa ramar väljas.

läsa-andra-72_800