perspektiv

Traditionellt förknippas personprofiler
med kartläggning; svaren resulterar i en
profil, en bild, en karta – kärt barn ...

Läs mer >>>

utveckling

STiL är inte bara ett samtalsverktyg
utan framför allt världens ”närmaste”
utvecklingsprofil, en språngbräda ...

Läs mer >>>

certifiering

Certifieringsutbildningen är i första hand
inriktad på återkoppling. Alla som fyllt i en 
STiLprofil har rätt till ...

Läs mer >>>


 

Modellen-med-orden


STiL
har fått namn efter initialerna i den svenska tillämpningen av Marstons DiSC-modell, indelad i fyra grundbeteenden: S står för Säker, T för Talför, i för inkännande och L för Logisk. Varje grundbeteende är en kombination av förhållningssätten på den vågräta och den lodräta skalan. I verkligheten är alla profiler blandningar som färgcirkeln visar. 

Alla modeller är grova förenklingar av verkligheten men de underlättar kunskapsöverföring och koncentrerar diskussionen till det mest väsentliga. STiL-modellen fungerar också som en atlas; var hör ditt beteende hemma?

Det mänskliga beteendet är naturligtvis långt mer komplicerat än så här men som inkörsport till ökad självkännedom fyller STiL ett utmärkt syfte!


 


Nöjda kunder:


CASTRA     gryaab      GBG-STAD      Gbg-räddning      thörnströms      Skärmavbild 2016-02-16 kl. 16.15.41    Namnlöst-1     lexicon-logga     volvo-logga     


Tips! Som vi bjuder på! >>>