Återkoppling


[ezcol_1half]

Ramen
Återkopplingen bygger på STiLprofilen. Det är ett samtal och du är huvud­personen. Resultatet av dina svar ger oss en antydan om ditt observerbara beteende. Förhoppningsvis är det en bild du känner igen och också känner dig bekväm med. STiLprofilen är samtalsverktyget men du är själv ”facit”. Återkopplingen har alltid två perspektiv; hur ser det ut nu och vilka är möjligheterna i framtiden. Samtalet är också ett möte med ”dig själv”. 

Innehållet
Detta var ramen för samtalet. Innehållet och målet varierar beroende på anledningen till varför du har blivit inbjuden eller ombedd att ”göra en profil”. Det kan till exempel vara samarbete, ledarskap, konflikter, grupputveckling, anställ­nings­inter­vju, karriärplanering, utvecklingssamtal … Återkopplingen övergår alltså under samtalets gång i coaching.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Korsbefruktning
För att återkopplingen ska kunna lyftas till högre höjder; bli en vändpunkt, ett rundningsmärke, kan vi ta hjälp av rationellt tänkande: Varför har det hittills inte lyckats? Vilka alternativ uppstår genom profilresultatet (dels de som tolkningen föreslår men också de urvalskriterier som uppstår genom att besvara frågorna ’vad vill jag uppnå/undvika och vad kan jag satsa/bevara’?).Hur kan jag säkerställa att lyckas med min utvecklingsplan; vilka steg är kritiska dvs var kan det gå snett? Och hur kan jag redan nu förebygga att det ska ske och vad kan jag ha i beredskap om det trots allt skulle inträffa?

Nytta
Om du är Röd eller Blå ser du omedelbart nyttan av den strukturerade metoden. Är du Gul eller Grön behöver du uppenbarligen hjälp med strukturen.

Detta ska utvecklas!

[/ezcol_1half_end]