Tips


Fatta beslutNäst efter att andas … gör vi inget mer frekvent än fattar beslut; hela tiden! Alla gör det i linje med sin färg, men få gör det medvetet. Så här blir det medvetet ... >>>

Kommunikation
Så kommunicerar du med STiL! Ordet ”kom­mu­nika­tion” betyder ”göra gemensamt”. Alltså en kommun ... >>>

Utveckla organisationen
Så sätter du färg på organisationen, utvecklar kulturen, skapar en en linje mellan varumärke och ... >>>

Inspiration
Så här blir du inspirerad av STiL och mål, mening, passion, framgång och lycka ... >>>

Läsa andra
Så här läser du andra, ser deras färg, deras per­son­profil. På samma sätt kan du läsa företag och ... >>>

Företagets drivkraftGenom att studera många orga­nisa­tioner kan vi dra slutsatsen att det är en av 10 möjliga drivkrafter som ligger bakom de viktigaste besluten ... >>>

Sälja med STiL
Så kan alla möten, inte minst kund­­/säljare, bli mycket, mycket effektivare genom en större medvetenhet om den process som äger rum ... >>>